ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์.....โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

      » ผู้บริหาร

      » กรรมการสถานศึกษา

      » โครงสร้างบริหาร

      » รายชื่อนักเรียน ม.1 - ม.6

      » ผลงานคุณครู

      » ผลงานนักเรียน

      » เอกสารดาวน์โหลด

      » วารสาร อ.ร.ว.News


    

    

    

    

ผู้บริหาร

นายนิวัตย์ นุ่นเกลี้ยง
รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ

นายนิวัตย์ นุ่นเกลี้ยง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ
นายธีรศักดิ์ สงเดช
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
นายทรงยุทธ แก้วนาง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
นายสมพงศ์ นิลโมจน์
รักษาการรองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน