ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
      

      

      

      

      

 
ผู้บริหาร

นายสมหมาย เชื่อมใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายนิวัตย์ นุ่นเกลี้ยง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
นายธีรศักดิ์ สงเดช
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ
นายทรงยุทธ แก้วนาง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
นายสมพงศ์ นิลโมจน์
รักษาการรองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน

 

      


Copyright © โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
All Rights Reserved.
piwittaya.p@gmail.com