ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
      

      

  

 

ติดต่อโรงเรียน


โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง

ตั้งอยู่เลขที่ 557 ถนนราเมศวร์ ตำบลคูหาสวรรค์
อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
โทรศัพท์ 0-7461-3099


 

Copyright © โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
All Rights Reserved.
piwittaya.p@gmail.com