ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์.....โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

      » ผู้บริหาร

      » กรรมการสถานศึกษา

      » โครงสร้างบริหาร

      » รายชื่อนักเรียน ม.1 - ม.6

      » ผลงานคุณครู

      » ผลงานนักเรียน

      » เอกสารดาวน์โหลด

      » วารสาร อ.ร.ว.News


    

    

    

    

        

           - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียน โครงการเด็กดีศรีอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562

           - ประกาศเรียกบัญชีสำรองนักเรียนเข้าเรียนต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ (SME) ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 (ฉบับที่ 2) 

           -ประกาศเรื่อง การรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปี 2562 (แก้ไขเพิ่มเติม)