ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

ศูนย์รวมข้อมูล
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

       - ประกาศเรียกบัญชีสำรองนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทสอบคัดเลือก ลำดับที่ 1-6
       - ประกาศเรียกบัญชีสำรองนักเรียนเข้าเรียนต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ (SME) ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 (ฉบับที่ 5)
       - ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 (ประเภทสอบคัดเลือก)
       - ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 (ประเภทสอบคัดเลือก)
       - ประกาศเรียกบัญชีสำรองนักเรียนเข้าเรียนต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ (SME) ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 (ฉบับที่ 4)
       - ประกาศเรียกบัญชีสำรองนักเรียนเข้าเรียนต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ (SME) ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 (ฉบับที่ 3)
       - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
       - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาคปฏิบัติ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 (ประเภทความสามารถพิเศษ)
       - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเภทความสามารถพิเศษ (ภาคปฏิบัติ) ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
       - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน โครงการเด็กดีศรีอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562
       - ประกาศเรียกบัญชีสำรองนักเรียนเข้าเรียนต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ (SME) ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 (ฉบับที่ 2)
       - ประกาศเรื่อง การรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปี 2562 (แก้ไขเพิ่มเติม)
       - ประกาศเรียกบัญชีสำรองนักเรียนเข้าเรียนต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ (SME) ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562
       - ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ (SME) ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562
       - ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ (SME) ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562
       - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการห้องเรียนพิเศษ (SME) ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562
       - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการห้องเรียนพิเศษ (SME) ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562
       - ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เรื่อง การรับสมัครนักเรียน"โครงการเด็กดีศรีอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย" เข้าเรียนต่อโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562
       - ประกาศโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง เรื่อง การรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (SME) ประจำปีการศึกษา 2562

                           

                           

                          


Copyright © โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
All Rights Reserved.