ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
       - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทสอบคัดเลือก
       - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ
       - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการเด็กดีศรี อ.ร.ว.พัทลุง
       - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
       - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
       - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์ภาษา (ภาษาจีน)
       - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป (ภาษาไทย - สังคมศึกษา)


Copyright © โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
All Rights Reserved.